Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας αναγνωρίσουμε, να επικοινωνήσουμε και να συναλλαχθούμε μαζί σας, κυρίως το ονοματεπώνυμό σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, καθώς και άλλες πληροφορίες όταν αυτές συνδυάζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Η επιχείρησή μας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων σας καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό σας ενημερώνει για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, εκπληρώνοντας την υποχρέωσή της για την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης των χρηστών.

Η επιχείρησή μας έχει προβεί σε όλες της απαραίτητες ενέργειες ώστε να συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ – GDPR) και τη σχετική εθνική νομοθεσία και να είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των πληροφοριών, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η επιχείρησή μας είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας μέσω της ιστοσελίδας της και του e-shop.

Σκοποί επεξεργασίας και κατηγορίες δεδομένων

  1. Υποβολή παραγγελίας και πώληση προϊόντων

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, email και τα στοιχεία της παραγγελίας) προκειμένου να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την παραγγελία και αγορά μέσω του e-shop και να μπορέσουμε να παραδώσουμε τα προϊόντα που παραγγείλατε. Επίσης, εάν πρόκειται για διαφορετικό παραλήπτη, συλλέγουμε και τα ως άνω στοιχεία που αφορούν τον παραλήπτη.

Νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι η εκτέλεση σύμβασης και η προετοιμασία που είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης αυτής με την επιχείρησή μας (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ).

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν συλλέγονται και δεν αποθηκεύονται από την επιχείρησή μας ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό πέραν της καταβολής του αντιτίμου για την αγορά των προϊόντων. Για την πληρωμή μέσω κάρτας μεταβαίνετε στην ιστοσελίδα της τράπεζας και η τελευταία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και την ασφάλεια των στοιχείων της κάρτας σας.

  1. Παράδοση των προϊόντων

Σε περίπτωση παράδοσης των προϊόντων μέσω ταχυδρομικής αποστολής τα δεδομένα που συλλέγουμε και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας τα διαβιβάζουμε στην επιχείρηση με την οποία συνεργαζόμαστε προκειμένου να εκπληρώσουμε την υποχρέωσή μας για παράδοση των προϊόντων. Πάντα εξασφαλίζουμε τη συμβατική υποχρέωση της μεταφορικής εταιρείας να διασφαλίζει την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων.

Νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι η εκτέλεση σύμβασης και η προετοιμασία που είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης αυτής με την επιχείρησή μας (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ).

  1. Εγγραφή και σύνδεση στην ιστοσελίδα

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να εγγραφείτε και να συνδέεστε στην ιστοσελίδα κάθε φορά που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την αγορά ή να δείτε τις αγορές σας και το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας σας.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως χρήστη λογαριασμού είναι δύο: username και password. Κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία σας, σας παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται μέσω κρυπτογράφησης των πληροφοριών κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) όπου αποθηκεύονται οι πληροφορίες. Κατά τα ίδια πρότυπα, μπορείτε να μεταβάλλετε το password σας όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός αποθηκεύεται κρυπτογραφημένος στο σύστημα της επιχείρησης. Ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό σας είστε ο ίδιος και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του κωδικού από τρίτα πρόσωπα.

Νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι η εκτέλεση σύμβασης και η προετοιμασία που είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης αυτής με την επιχείρησή μας (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ).

  1. Προώθηση προϊόντων και Newsletter

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνετε κατά την εγγραφή ή την υποβολή παραγγελίας η επιχείρησή μας ενδέχεται να σας στέλνει ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό με τα προϊόντα και τις δράσεις της. Στην περίπτωση αυτή συλλέγουμε τα δεδομένα σας με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε την αντίρρησή σας κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα καθώς και με αποστολή email στο atziouti@yahoo.gr. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε σε κάθε ενημερωτικό email που λαμβάνετε.

Νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι το έννομο συμφέρον της επιχείρησής μας (άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ).

Επίσης, εάν καταχωρήσετε το email σας με σκοπό ειδικά να λαμβάνετε το newsletter μας, τότε βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ) θα χρησιμοποιούμε το email σας για να στέλνουμε το newsletter. Μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αποστέλλοντας ένα email στο atziouti@yahoo.gr και θα διαγράψουμε το email σας από τη λίστα παραληπτών.

Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους για προωθητικούς σκοπούς.

  1. Επεξεργασία βάσει του νόμου

Η επιχείρηση αποθηκεύει και ενδέχεται, εάν τούτο ζητηθεί σύμφωνα με το νόμο να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε φορολογικές δικαστικές και άλλες δημόσιες αρχές εφόσον έχει νομική υποχρέωση προς αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’ ΓΚΠΔ).

Αποδέκτες δεδομένων

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή συνεργάτες της επιχείρησης έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο των ως άνω σκοπών επεξεργασίας π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών σας, τη συντήρηση της ιστοσελίδας.

Στις περιπτώσεις που η επιχείρησή μας απευθύνεται σε τρίτους (εκτελούντες την επεξεργασία) για την υποστήριξη των συστημάτων της και για την απρόσκοπτη λειτουργία κάποιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σχετική σύμβαση υπηρεσιών για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων σας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους εδώ όρους και στη νομοθεσία.

Στη μεταφορική εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε γνωστοποιούμε το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και τον τόπο αποστολής των προϊόντων που μας έχετε υποδείξει, προκειμένου να γίνει η αποστολή τους στο σωστό παραλήπτη, εξασφαλίζοντας πάντα τη συμβατική υποχρέωση της μεταφορικής εταιρίας να διασφαλίζει την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

Ασφάλεια συναλλαγών

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλα τα δεδομένα που παρέχετε έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Χώρος και χρόνος αποθήκευσης

Τα δεδομένα που συλλέγει μέσω της ιστοσελίδας της η επιχείρησή μας αποθηκεύονται σε servers της εταιρείας CretaForce στη Γερμανία ή σε υπολογιστές της επιχείρησής μας στην Ελλάδα.

Εφόσον έχετε προσωπικό λογαριασμό, τα δεδομένα που καταχωρείτε μέσω της ιστοσελίδας αποθηκεύονται για όσο καιρό τηρείτε τον προσωπικό λογαριασμό ενεργό.

Τα δεδομένα που καταχωρείτε κατά την υποβολή παραγγελίας αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται (έως και 5 έτη) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας (π.χ. παράδοση προϊόντων) καθώς και για την άσκηση και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Cookies 

Δικαιώματα του χρήστη

Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε όποτε θέλετε να αποκτήσετε μέσω του προσωπικού λογαριασμού σας ή να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και πληροφορίες για τον τρόπο επεξεργασίας τους.

Δικαίωμα διόρθωσης

Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να διορθώσετε ανακριβή στοιχεία μέσω του προσωπικού λογαριασμού σας ή να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν αρχειοθετημένων πληροφοριών από εμάς.

Δικαίωμα αντίρρησης

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση(πχ δικαιούμαστε να αρνηθούμε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων αποσκοπώντας στη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών μας αξιώσεων).

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο atziouti@yahoo.gr .

Εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Σε κάθε περίπτωση η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να μη προχωρήσει σε χρήση των λειτουργιών της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας και του e-shop.

Scroll to Top